SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA PO SMJENAMA, VERUŠA „LJETO 2020“

POLAZAK U 8 ČASOVA – IZMEĐU AUTOBUSKE STANICE I BENZINSKE PUMPE ’’PETROL’’ ul. MITRA BAKIĆA

II SMJENA – od 09.07. do 16.07.2020.

 1. O.Š. ’’VOJIN POPOVIĆ’’ – Drezga
 2. O.Š. ’’BOŠKO RADULOVIĆ’’ – Komani
 3. O.Š. ’’SUTJESKA’’
 4. O.Š. ’’MARKO MILJANOV’’
 5. O.Š.’’VLADO MILIĆ’’
 6. O.Š. ’’VLADIMIR NAZOR’’

III SMJENA – od 16.07. do 23.07.2020.

 1. O.Š. ’’PAVLE ROVINSKI’’
 2. O.Š. ’’BRANKO BOŽOVIĆ’’
 3. O.Š. ’’18. OKTOBAR’’ – Bioče

IV SMJENA – od 23.07. do 30.07.2020.

 1. O.Š. ’’21. MAJ’’
 2. O.Š. ’’OKTOIH’’
 3.  O.Š. ’’B. V. PODGORIČANIN’’
 4. O.Š. ’’RADOJICA PEROVIĆ’’
 5. O.Š. ’’MAKSIM GORKI’’

V SMJENA – od 30.07. do 06.08.2020.

 1. O.Š. ’’MILAN VUKOTIĆ’’
 2. O.Š. ’’VLADIKA DANILO’’
 3. O.Š. ’’NIKO MARAŠ’’
 4. O.Š. ’’ZARIJA VUJOŠEVIĆ’’
 5. O.Š. ’’ĐOKO PRELEVIĆ’’ –Ubli

VI SMJENA – od 06.08. do 13.08.2020.

 1. O.Š. ’’ŠTAMPAR MAKARIJE’’
 2. O.Š. ’’M. M. BURZAN’’
 3. O.Š. ’’DR DRAGIŠA IVANOVIĆ’’
 4. O.Š. ’’SAVO KAŽIĆ’’ – Barutana
 5. O.Š. ’’VUK KARADŽIĆ’’
 

Comments are closed.