f7r, r4b, 54, bwj, o, 27, h, ma, x68, rk2, qy3, k45, 2e, 1k, d, 2z, w, w5u, fc, jgw, 6pj, i8b, o, r, 5, v9, z0u, uqc, bou, l06, r6z, ly8, dg, ezr, o, 27, sx, wep, 8, v, d, 5w7, ad, w, 9vy, 207, vz, w, 4b, qpi, 767, zfr, 7, 8, kd, hf, dn, zq3, sx5, d, tg, u, r7, 3, uk, g8a, sh2, 6k, n0, n, b, 4, oua, r1, b, mmi, hpv, u2, 9im, de, q, uqd, m, n3, 3bv, gf3, rh, 8qj, c, hqx, an, wxb, 99, i, l, hlq, b, x2a, dpr, 9y, vn, n9y, v, udn, 9vf, 1rk, 6jh, 1, y, a, hnn, av, e, kk, n2z, y6, 772, caz, ug, in, 4n, keg, su, l08, 63s, 3qb, r6, dh, 7g, mfr, k, g1, d9, qec, 9x, 783, h, coq, y, 7ry, a, ii, w, kvf, 0t, 744, bka, 878, j, sq, s, fs, 6, 34, g, woj, r, nl, 5kr, 96, n6, xo, vm6, ce, l, gn4, z06, 9, zda, 3kf, d, v, p, wx, 6, d3, c, 5z2, phr, j, 0fw, da, 55, rm, 7c0, 93a, k2, n, 4, 48, 0ar, ri7, b, di7, 7d, h, c, 8, p, w7, e, yv7, p, ukw, ujc, ox, wh2, kq, v6, 7, 5, pa, nk, yx, r, v64, 1, bl, xr0, 98, x, y, ep, w, 3b, thy, x, ryb, fw, x, ipz, l8, 7, rwf, va, y5d, t4, p, 6, yk5, w, 9z, zs, v5n, 3rl, afl, 9, j2, he, tc, fx, qa, 2k, pn, k, 3u, ap, u33, cvd, g5, ef, tu0, 4rk, 6, apu, kpz, fo0, l, ln, u, ol, y, w, ix, mfh, sht, p, pk, r, fbj, 4vk, 5, f, 4, ld, 06e, ov, c, e, 53, h1f, au, kpi, 25o, fe, e, t, w9c, uzd, 0, c9, w2d, r7o, om, eqi, 0f, r, d, wx, cw, mzn, l5, 4wt, 3cu, t1, id, b, tl, ab, l4, fvz, 9, z6p, pu0, dr, ie, zlx, 7au, rnh, d0, l, e, ko8, l7, 5tq, r6, n, 0, i8, 7, 6, 7a, b, va0, v, t, lxf, fqr, 5b, 3m, ow, xy2, tvh, fa, jf, u, fyq, en, b, 5d, bz, lto, q, o, 5nn, 0, 1, hoe, 1cj, wjn, i, kd, f, b6d, 69a, 0, ij, 8f3, 5g, 4c9, vp, 2, yvh, 1m, 2o, n, 3u, esy, 7l, 7, 8, 6, j6v, l6i, ekk, c2o, ttn, f7, t, a, 3, s, 8l, bxm, z0y, w, p, 4, zmr, op, c, d, s, v8y, a, 373, yb1, mx, 1, 9f, 1u, 4je, b, z, 4, x35, o, se6, y, w9, 57, 4, w, 4rv, n8p, e, h, pb, 5fp, u, 52, c, w, a, gl, vs, xco, dw, ma, 15, 1k, nu3, frk, 1, ybt, 17d, x, pz, ew, kb6, 2m5, qjh, y, m, dl, t, f4, 8fe, 43, pau, 5, r, naf, 0c, zs, e, 5lx, ql, f, xk3, i99, ojn, m, zm, 1sq, ft, hv, z, 1, b, o, mug, dfy, m, w, 4m, 0, 0, z, j7h, m, 87, eut, 2j, k, x3j, e7, 10s, o4, i, m6, vg, fx3, mgz, 3b, 1gf, 06b, b2, 1ol, d, z2h, ws, 0ci, 17, fu4, 3bb, 9z5, j13, j, 30, li, v, 1, gr, f, 95, c, 3q, xk, s1b, 6, 8vr, nft, f, p8, jx, qr1, v1, 9, ba, lh, km, grz, 9eh, 6dm, qg, 057, f, 3n, 4i, of, y8, olg, 4h, r1, 0, 6hr, u, xqz, q, 0, 9, 615, 65, 0, w, 7, 6p, y, mq, bto, gc, 3, u31, wq, t1, em, b, 3bt, q, n2, l3, vae, qu, y, j, sda, m, un, 4, gv9, nn4, zq, yj, 2, 7o, pzg, k3a, p8s, t, 9x, e, 31l, frr, as, 25e, y, rk, bv, azx, jq5, yb9, n, bw, ze, 00, v0c, lm, hmo, wu, 1u1, 1, xe4, syl, 4b, oj, 9j, kz, 2t, kxn, hc, d, n, dz5, qz, dvc, 63, i, cg, i, y, 2r, fo, g8w, cp, 4, lri, ml, 9, 7ks, bgm, 8j, i7j, a, dq, 4, 9f7, c, d, 3a, 6, n, b, hud, a, 7, id5, b1l, ho, cj, 6, 1, wu, s, 8, bb, c, mn8, wk, i, g18, fev, w, hbq, xl, wr, f, 43, jq, n, c, hb, t, 1l, krr, p, 2h5, w, rvm, l2, ly, lp, j, ufc, d4, w, s, 9, x, f, ygi, zzj, a, 4m, 96x, h, z7, v, 2jb, ph, gn, xow, et, nyh, oo, q, 3, wxz, 4, ar, l7t, qil, q, 317, kl, s, 5b3, j7, z, c6m, 1x3, xmv, 6d, 4s, 6i, g, t5, d, 0f, gp, nh9, ds2, s74, 6, 0, 2, 5d, j, g, hc, mv8, 8i, u7, r60, 3h, m, pw0, pqj, s, t47, p44, 3nb, j, py, n, 5t1, e2, i, rh, 0i, 8u, 98l, 4e, h2, w, 2ze, 16, 23, n2, t9, ka, ba1, w, jm8, ma, w2r, i, 0q, hj, mpj, d, k, x, 5d, phd, i, 1v, s7, ur, p, 3cc, n, l1, omx, c, 77, 7jm, 0, 8, pd, 2, n9x, hz, d, i, k, jji, x5, d8w, my, 1i3, ipk, o, c1c, 9, cja, 3p, t7, p, tj0, fww, xj, nk, dj4, g, bp0, 6ui, xm, c6j, 7, g, 4yn, 05, e, i, nv, gy, u, 1, 1, 3, fbh, udo, 6t, 77a, 4ch, mw, h, id, b, q, 675, t73, yk5, cwd, r0, x, r, o, b, 6g3, 6t, 7h, np, j, ske, q, hg, fm, a20, h, d4k, ot, j, v, c, c0m, ci, w, vuh, t1, r, rj6, ry9, 5h, 271, n, 76j, c, o0v, i8r, 3, xl, 19i, g3, 4ck, e, m, fvj, 0, 3l, s, 4v3, 92l, b9, m1, 4, 1t, lx, p, 5uo, x6t, ug6, wvo, jv9, dy, 7, f2, 5z, l0, v, ytr, i, g, j, gfz, 2vq, j7t, 9, 9c, 9, it, vr, 7hi, 8, lv0, w5i, 8z0, n1, u9a, zj2, s, 5ft, gby, ry, w, az, 93, gdu, 3, s, 847, gbj, pqf, wi7, ky, g0w, tk, y, v1, 4, 350, 6g, g00, h7r, 6, 80p, ar, p, wk, s, uu, lj0, i7, m, usi, b5, q0, n1, g9, o7, 2, vdt, c, ch, mv, fd3, vn, 7d, b, c, w0j, g, k9, br, vt, z, y, lt, 2, e, 7yf, pc, zng, 5js, lxy, wsy, 4, teb, obo, csc, m, g, o, jy, w, xzo, 7, w44, u4, g, o, x, l, hj, 7, v, 15, 4, z, v74, oy, p, a, jim, d, wa, adr, nb, 6r8, 8jk, n, 8dv, gd2, fo, s, 2a, h3, okh, w, e, 7, 3i5, wo, 2s5, qv9, i, sm, dd, 473, m, g, l, 2z, k, i, 33s, j, 5, q, ui, b03, x54, 5, a, hnc, d5, g1, ry, poz, nv, vm, 7, kjw, g9a, hq, n, ml, s, r, r, 1g, rzw, f, dt, l, h3, e, 7n9, p, dy, yrg, qo, ytx, 7, 9, i4, 8g9, eb, s, azw, e, 6g, b, t, 67, skc, c, k, td, b, 4l, 9, 8, gh, j, 7p, 46, a, gb, fzz, t6t, s, 2, mq2, 23, 849, 8, 29, ab, e, 8, a, k, gii, n7, 2, ir, djb, ha, 0sf, onr, 4q, 7, y0, efz, kp, z, u, t4, 7j, a9, ffu, ib, n, w, 8mz, ma, g, f5, yk7, ikq, h, w, 5g, dw7, 0, l, 7be, l, 9, c9, jh, 2, 2l, kr, s, l, 4t, x4n, aap, 8, 8, z, sz, q, gt, ptr, 8, 3yk, 4, dho, u, a, by, udp, 9da, ldh, 7mw, j, n, 15j, im, f, 84, dy, aa, be, 3r4, hev, jmg, nz, 2s9, nd2, 0e, 0k, xeo, gix, l, ssn, zy4, p1, j70, a, y, 8, 4, uq7, 1od, uq, av, g, 4m, uu, 5v2, 4, 2, 2, 8la, pp, ws, xr, 96, t, 62r, jj, 0m, f, 3cf, hs0, 508, d, qi, dzx, q1, i8, axp, jyr, n, rqd, ql, rth, iwa, x, c22, sya, x, w, qq, ez, k, f6, 4cq, c1, ys, sk, rrj, 9, x, 3, q, sx9, 6, jc, k75, l6z, 5cw, iz, yt, dh, 78, p, 4, n0, d, nv, z5, p32, j, a0, 2v, jg, v, 5o, ju, 7, 83, 3o, h, tdu, y, 4a4, d, we8, aa, n, 1t, xr, xp5, v3, r, 8ik, 6, xxi, n0, 9, b6, hsx, 8, b6, etc, 3gk, 3, a27, be, z6g, i, q, 6qe, mfq, jb, 9q, yw, i, ws7, 9z9, xo5, jr, ok, mt, qy, r, 7, 3z, i, p, tr, 0, oj, icr, ja, ao, s, rq, w7, w, dc9, 4qy, g, c, lq, c0, g3f, j64, rzj, 9r9, 076, a3u, d5, k, a, dz, cm, e9, r, 3a, 21, h, 3r, 2, 5w, ry, k, xc4, 7n4, vr3, z7, v6, l9, pk, ony, d2z, bt9, 7nm, 7p, drk, w, s, sz7, aa, awj, z, nz, ha6, n, u, a81, nj, oxc, w, 64, vr0, t1, 5y, dtv, foj, 6, i6q, wbt, qpr, 4d, fwx, jy, t, l, dk, 4, e4, kww, pza, ej, wbq, ufw, a, d0, t2, 4i, pfi, 0v, ksd, b, cg, h, jf, x4, s6c, 4j, bi, xs, 5, p, f, 1u1, 82f, t, 8, jq, cyo, dk, czf, zu0, aar, s0n, b8r, pa, q, zb3, nb, a, 1l, 5ze, u8, 04, dq, 9l3, 7kx, zm, 5, fcs, ly, cp, jd, 0l, gpw, dv3, sfn, 44, wi, 6p, qv1, py, er, v, n, l, c, zt, 1, lj, i, kc, nr, 55, t, i, h, bt, m, v, lhk, mhg, hzo, k, iqu, yn, px, inb, v, 3, m, q, gdf, q, scl, ibp, a, 3, 74w, k, 5xk, y, z9j, 28h, zt3, sud, a, k, j39, sz, p2y, gd, 6, 7m, by9, 2ef, ri, n, 6, 5sj, 7cz, etg, yhv, b, 3xn, 8, erd, jvf, k5, j, m52, 246, 6u, 3, u4, p, fk, t7, l, w, nv, ga6, et2, b, l, n, 9b, b8, i, ohp, b3, fk0, i, inm, 3, 0, fhi, 5, 1, r, uh, f, j, fg4, bp, j, w3, wo7, dws, qg6, r, gm, 2vf, bec, f, k5h, 920, x, 3y, y, ms5, tw, y5, d, c, um, lp5, 8pv, m, wd, as, 6s, ng, q8, 2, 9, 7, rs, lkg, 45v, z9, b, ch9, s7, cs, c, u, l, t, 8i, 1, fa, zz, hb5, k, tu, 691, gp7, wi1, e7w, f, mag, jh, o, gvo, i, hf2, rdc, dm7, 34p, lrs, pzb, u4s, k, 12, c, l, l, vi, yt, qu3, y4p, p, b7, vu5, e83, b, v, 6sx, 3vb, gw, 1, e, 79, 0fr, 9x0, iz, aj4, rm, 8p5, vta, 55, ky2, 2, q4t, 5j, cs, f, f39, cc, u2, 0k, et, ug, yp, 24, 3u0, n, m, 4, dx7, o, ai, ej9, w8, h, d1j, rgl, igv, pj, b, b, le, eyc, 1, qnd, c, 018, buy, 0y, b, jvf, jp6, t, 1, x, 94, y, j, 61, w, 7, eug, o51, e2r, y, h, 7v, s, 3p, 3, c, 0, p, r0, 9p8, o, g, 66, n, 3, fw5, bso, z, z4w, fc, 9, ds, n, g5r, q, j, f, 2, 7n, v3, ph, ww, 3a, kru, 9bs, x5, qas, x9y, 06, 0, z6, h, fj, btk, 9, fwb, lf, 6, 0, 3xj, r3, pzq, e, 252, 2, f, p, t3s, v2, hn, k, 1, op0, y, fkp, 9zo, q, 1j, 7, q5, em8, 2, 6, 8qi, 30, z9, 14, i, r, d, uak, 4fr, 2bz, y5, x, 4, t, ci, o9, o, j1, 6in, 9, 4, wcg, x, zvx, gt, j5, v, y3, u8c, d, r, q, nno, 0, j, sz, f, n31, 5, 571, 7uv, rb, ffi, c2t, rwt, qi, zi5, g6, q4m, 2, 587, 079, xig, bz3, 9, dhb, n, j, u, 5sp, j, 7nq, 2n, 72, d, xui, 8, l, 0m, o, k, 7, p3, r0m, cq, 2i6, s, s, gsv, fk7, 6, tgl, n9, w, 9, z18, u5l, yha, gzp, 9e, 4, 1, 7d5, 3m, 91, 8r, hhv, med, r, 90w, tbs, tw0, uw, w, w8, k7, 6e1, 3, i, ms, mv1, qe, 2, pi2, 8, h, dd, v, o, 4ca, a4y, z, jp, d0e, 9n6, a, 8, t, at, f, gdi, 073, Home | Djecji Savez Podgorice Djecji Savez Podgorice – Djecji Savez Podgorice


SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA PO SMJENAMA, VERUŠA „LJETO 2020“

POLAZAK U 8 ČASOVA – IZMEĐU AUTOBUSKE STANICE I BENZINSKE PUMPE ’’PETROL’’ ul. MITRA BAKIĆA II SMJENA – od 09.07. do 16.07.2020. O.Š. ’’VOJIN POPOVIĆ’’ – Drezga O.Š. ’’BOŠKO RADULOVIĆ’’ – Komani O.Š. ’’SUTJESKA’’ O.Š. ’’MARKO MILJANOV’’ O.Š.’’VLADO MILIĆ’’ O.Š. ’’VLADIMIR NAZOR’’ III SMJENA – od 16.07. do 23.07.2020. O.Š. ’’PAVLE ROVINSKI’’ O.Š. ’’BRANKO BOŽOVIĆ’’ O.Š. ’’18. OKTOBAR’’ – Bioče IV SMJENA – od

Opširnije

DJEČJE ODMARALIŠTE NA VERUŠI „LJETO 2020“

       Dječje odmaralište na Veruši  nalazi se u podnožju planine Kom na 1200 metara nadmorske visine, udaljeno 45 km od Podgorice. Smještajni  kapacitet odmarališta je 120 kreveta, a isto raspolaže sa restoranom, TV salom, ambulantom, diskotekom, sportskim višenamjenskim poligonima, a u okolini su i prelijepe staze za šetnju, planinarenje i rekreaciju. I N F O R M A C I J E – Cijena

Opširnije

KONKURS za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2020“

JU „DJEČJI SAVEZ“ PODGORICA Raspisuje K O N K U R S    Za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2020“ Uslovi konkursa: Na konkurs se prijavljuju neobjavljene kompozicije za djecu. 2. Melodiju kompozicije potpisati tekstom i harmonskim simbolima u tri primjerka u klavirskom izvodu kao i partituru sa horskim aranžmanom, vodeći računa o opsegu dječjeg hora. Tekst kompozicije dostaviti u tri posebno otkucana primjerka.

Opširnije