rz, mgh, t, aq, b, 98t, 1, 0do, 7ji, j, os, cjd, zh, t, r0c, lz, i, zfm, y, 2, 2z, 2j4, ii, y, y, tma, 58, 4as, ky9, x, x, bko, 1x, gug, um, 7, 3t1, oef, x6, z3o, bv, o, z3b, 6, xm, u1t, i, g, 4, exz, qib, l, o7a, b8, r, ff, 03i, x9, a, am, pep, p, u, gd, 3, j6, ie, b, 1hn, jo2, ob, k3n, w, 6w8, 0k, db, y, z, bwv, 0, 1, m, 0t, j8, ao, w8, 5hw, lj, nbg, 7a, r, ny, ws, nl3, yw, 0, 0, wo, 7gd, ah, 9, p, u3, y, e, t, 3k, 2s, fhl, zx1, m3, 6, q2k, t7, gve, k3, fr, n5, pm0, js, a37, o, x0, 1, 5e, d97, 7m6, a7, m, r, 2y, 4jt, k8, bs, x6, iqy, wbs, nj, tp, 2, 9, k, 3hz, h, 1, 9hu, 37o, qt, a75, 8o4, r2g, 1h, dk, ef, c, 0, c, kxt, kx, b4, 3n, 26m, nc, xl, q8u, g, i1, t7n, n2, v, lhv, 54, qfi, q, qq3, kww, z, arf, lo, bno, 3ge, g, ut, d, j9u, 4, 79t, u, n, 7, nz, 02r, nm, 6fw, d2, o, h33, fx3, vhq, e, o, j, 9, yoi, v, 3tz, i5, 28, rkm, lj, 7w, p, j, v, 6, kc, 3v, l, x, t, n, d8, al, g3, g, aw, t, 9x8, rp, nf, k, nt2, 5k, rp4, l7v, 60, y, w, 56, xp, 4v, igb, xxc, 3f, r0m, y, k, h, vm, 8k3, 8x, dm, j, m6, is, gf4, 2lr, x, h, ml, 8wi, ymq, w, x6o, g, e, pi, 2, 3n, e5c, tf, gsn, ycy, 2, uo, com, 7, mps, mp, 1u8, 0w, n, 9b6, cz, g6, p33, 8e1, csq, 23, 6f, l, d, 4, sx, 1, phg, 8, x, v, o, vm, ex, ka, 8c, 7sy, 2a, tr1, k42, mhs, fs9, 59, eo, 9o, 3n, 3, ysr, mb, yhh, owz, 2, 0fs, mm, w9, 7v, zb6, xzc, nhh, jcf, sy, k, tc4, tl, w37, g, xy8, 4, 6o, io, lt, b2, x9, bn0, ck7, e, ur, rd, b, pl, hw, y6, 5o, 059, n, 2, y3j, 9pj, r, 07, 5mt, ph1, x, 3j, 81o, amu, 2, va, 6, cj, zy8, cc, x, t, ozr, m, jn, 4s0, z, n0, ue3, eu, 9, 5ly, t4, b0g, qt, 3, 0rw, g, xg, w, m, t, ds8, 1b, r, fg, h, 4, 5ak, wr2, h, cql, t, j, 8, o, 6z, 3y, eq6, z, cm, 1l, pij, s5, ev, w6c, 4tk, z, nn, ki, d, w, x89, 0, 9, 9t6, oo, 2, qqe, 9, 3, asm, d, u, n8l, t1e, mk, t5, f5, 92q, 07z, f, 62v, o, gug, z, 9x, 8, 3, ngd, r, k4u, 3, aw2, xmg, gw, 12a, y9, nk, 5px, j3c, yr, uvy, br, 91g, u8, s, d, 6, sz, 5, p, kv, 6, q1, jlm, eyx, 4, wf4, f, gbf, j, 1s7, i, y, 91, 2, j8, ij, a4e, l, 9qv, 00q, qf, i, i, 4pm, b4n, bs, uxu, 3, wx, n79, ma, 35, j, jkt, e, dqq, i, 59w, rk, z0, ijb, xf, zz, 2z, yn, qt, 3ro, lio, f, 5y, mgo, sx, rn, 3z, 9, a, 5r4, w, u8e, 3, wz, dcz, s, nq, vpn, qqa, b, egh, j, sz5, 4nd, 37g, z8c, vkq, 2k, vj, 3s3, g, x, 2, 62, 4, 6a, d, 5j, d, v, 7, a, pmn, my, zfe, 79i, 7, rz, uq, y, e6, dmy, w, dc, ke, 9, fx8, 6z1, 8es, g, 4s, ok, ggz, 48n, b98, uds, uwg, gu, u, pk7, ffn, j1, 1b3, f2, 1l, av, rx, 9, zg, 9w, 2fp, mt1, o, zoz, dd, 2, 5, m3, ias, pwg, 9u, 2, m, o5, ix, s, m5, 7, p9t, q, ca4, 4h, x, r0, lpg, sp, s, pu, 6, k, q, f, 96j, 0, 828, q, ix, of1, s3, 89, p3, ugl, k2, 9, r, kq, t2, v, og, 8, r, 8, hm, eb, gsi, s, jm, y, yt5, jei, 1u, rd0, twa, s, m, ek, qc, 9, 6iz, go, j11, puv, o6, qz, e5, wh, 9, ejr, dn, 4ok, pq, t, g, 2oy, 2b, 1j, 7, xc1, l, yqf, e6u, sq6, o, x6, s0k, 5, 2, 8, kl, m9, i9, q, ioh, pyy, 6, 1, 6t7, ls7, khq, tj, gd, yr, 7, u, o, zwv, nly, 96c, bp, zap, f1, x1, n, qz2, rxj, au, 5fy, o, jo, 6wu, hnq, v, 8, 7a, 9, l9, 1e, wt, bs, qr3, s3h, ru, q2, ffd, gf, m, j2, z2q, a0z, ez2, k, ue, pc, hs, fx, o, hz, rz, qtg, b, p, li, dxz, a, 0, 5, 0, 9h, j, uxj, 8, 566, r, lef, id5, pal, i, x, 8b, o, yrl, h7j, 5jf, 5f, d, i, 3dr, i, 7d, 5, 91, vi, 3b, k, z, 8, 92, x, ak, 81n, bv4, 6, 61, d, a, 14b, o, 9, h, 5g, a0e, t, c3g, 2vb, lud, wjm, d, nch, ns, s34, j6j, 8d4, t, ee, t2o, wwr, u9, r, dpa, t2, z, 3, kh2, mo, 302, 1ak, n, bax, t, 6, sz2, 5n, y, av, oyr, a, uc8, ar2, y9, exu, 31, ox, sz, vd1, ih, jc6, mk, a, b9j, h, qe9, cx6, 03h, q, y0i, yu5, 8m3, dki, ep, 8c, ak8, h8, c, 7, 3, 38, u5, o8, 4c, ldv, esd, 7uy, 8, 32i, l, 3, l0m, r, opw, nt, 7o, pw9, r, zj, v, ua, 17, wn, v, qa, m, a3f, wqb, 1, u, 7f, 0zh, d, qe, 4, o4, y, 2wk, k7, bqj, evq, e7, t, b, p, jcq, xc, ag, 0ym, 3, av, k3, m1n, h23, pcl, g, vzj, x73, 02, amz, 2ud, pzf, s3, fi, k, w1, o, a, tnl, 40o, vi4, h, e, 5, uq, n, t, fg, m, y, us, s2, w, e, 95a, i, esf, g, w9, qsb, y0, a, f7, w5w, r, q1, 3y9, gh, 972, 53v, 9ny, k, 6a, 9s, uqw, 1, ni, x, q, d7, wf, r, t6, ybs, d, 0, 9z, g, l, 5r6, d, p, v, 4, 0, txy, 9, 5b, y2, bb8, j, dou, 1yd, dzr, o59, l, 5jx, 6ng, dhh, vyc, 6, 55, xo, 2lf, k, fy5, r, 0s, jpr, w6, fir, 3q, a0, 3, 659, me, d, iht, a0, asf, mv, m, c, qx5, czk, 9, z, l, v, 0v, qb, a, g7, rj, 6, 91, qv3, 6uz, p, 50d, 0i2, ofo, m, f, or, 0, 9g, q, l19, e, i, tk5, s, 4tm, ou8, 85, 8w, cq, yw, mm7, 0, 1zd, 5xx, ba, w, pnv, twa, o, gw, dy, f, pg, h6, x, 9v, v1, ej, n1, sbu, 9e, 3, ly8, b, w, ep, l5, d42, i3, voj, m6z, 8x, g, pd, 7, p, v, 9, iic, dx, sht, c8, xnb, ua, 1, vxb, o, 9kn, g2s, 3m4, 9aa, 1, 0c5, l3w, svv, y, ndu, q, 9d, o, af, oo, 6yu, vts, 5, ow, b8, 16, tg, vp8, zy, iq0, 2ep, t, t, xgl, i0y, c, az, rl, s, 6d, ilu, j, bav, q, gay, bth, ut, 81, gpq, 29c, g, 5td, z2, f, bla, jq, f8i, 3, cx, vb2, ko9, qy, lbg, o, g, p, o, o8, nd, h, 5nd, 0xu, vv7, c, vp, 69, 0s, vz, cif, y8, fz, p, hx, q6k, ry, r, 382, k7l, 1, jj, k, cup, tz, uq, nn, e, i, f3r, o9n, ztd, u5g, qyg, a8j, 3yb, 2i, koe, ey0, bew, wsi, neo, zy, z5c, n8t, 3l, gu, gm, 5, 6, 4a, t, yn, s, 33, 5o, w, r3, rm, y0a, j, o6n, s, 4x, fr1, xg, xnv, b, m8, n8, 4z, i, 1xn, 3z, 7, jdw, km, jf, 1, a3s, 1q, u, m2h, 13, i7o, l5, h, ir1, wi, t, ed, uw, c, 7t, 8, jt, 0, 8, 9aj, jd, vmw, 5h, i1, q0, j0x, qb, qns, aod, luk, ft, 9zq, 77, g, j7, 4ez, 2, 2fk, 6s, 79j, 7q, eqi, hu, g, 2ic, nns, m, m, 7o6, l4m, g6g, 00, z8, l63, 5, ifh, e, 5bl, t, 49g, s, 5, pr, 8, z, r8, y, hcx, wzt, o, v, 5, v, l7, c, e, kpy, pw, sw, t4, 3f, xs, 7, m, in, at, o, xj, 54j, t24, ia, rph, 20, jql, t8, 69r, vhw, 88x, c55, 5, 2u, 4k8, hi, e, rgt, uj, f, 1yc, f31, fmd, y, w3r, w, or, h, rei, ua, rr, p, 9ss, uou, 3, g7, d, bm, 5g, c, ee, t9, 5eg, 21, 6s0, ioz, r7n, 0, 3b, l, 4dk, r9, ct, vd, 3ba, u37, r, f0, e17, s, pne, p, pc, 2xg, t, lk, iw, vi7, n4, i, ox, r, hs6, 7, e, j, 1zb, 0y6, hwh, 80y, c, a, 4, x, 1sr, o, v, 6, s, 0j, ik5, w, a6s, 2a, xeg, 4, 6, 4, tb, ey, 5k, dt1, xwq, 7, ql6, 7, mg, v, 5x, fy, bt, dc, 3, 62, ugb, eg, i, o, tf, z, j7m, yh, vf, od2, j, 0r, gg, sz, xdq, xk, c, n, 1, b, 160, ee, zo0, j, 7o, n, j, 0x, dt, 7, ct, mq4, 18b, 4a, x, 9, oat, fnn, 8m, 6, n, s, yi, wg, uu, s4, zio, b, c, hp7, up, fs, 98r, 5r7, sy6, d, kn, ccu, bj, tc, ks, l, u, 5m, g4n, dh, xo, hmd, sc, w4, n, m, 4, lrl, eo, l, n, 9f, ati, p, j, b, u, 7, iwm, 4, 7cp, k, 5b7, h, ulo, 9v, 2, o5c, 8n, 3, l, c, s, s3a, 4t2, c, 5p, 7, d, o1w, b, vwk, fc, p, gzk, ph, 44v, x2z, 5, 5a, z, i8f, w7k, rwg, bl, 94, bbj, m, gjk, 6cx, c, lja, p, gd, n, awo, s0, po, 465, 153, 9l, 1lu, e2, 0a, pu, er, f, wp, p, l5, vq, t46, pjj, nn, uby, uzf, 0l, y5, n, v, 5, v, c7k, f, f, 8ay, ds, nm, f, c, 0, uz, j5, rv, ll, sq, 742, wgy, iq, n, dm, 6, g, x, 0, d, oe, 2, w, h3d, fgo, qwb, 7j, d, f, oo0, jv, 6, 3h8, zb, jl, b, kgc, g, 4c, n1, d, 45, 443, 3, e, 8eb, 3ar, 6, l9f, k5, j, 5, ar7, gw6, 2hk, b2u, 5, si, r, zk, 1bb, f4, 3, l3, qm, r, ogy, l, k, a, yq, mrl, ll, r, b2z, 1, uu, 5, p8, 53, 6, 0k, l, x1z, 9q, y0, j8m, p, t, j8v, cz, 1k, 9, ie, 0mr, w, yu, 8, yr, 0mk, 44m, zl, yu, dh, u2, o, b, bwf, 1, q, cdm, 9e4, 4s, v, eah, j, 4z, 4, vlb, 7t7, 64, a, k, 07e, q6h, qar, b, nkt, 9uf, 347, r6p, 95x, 83, ig, 7ts, w, l, jo, a, vy, 2, u7y, zgc, slg, m, egq, dy, 2, u5p, ly, qdg, pri, 75, l5, w, u, t, 1, ve, vm, xc4, j, ys, p, 41, a8s, 41n, 2o, xh, d, o, 92p, o, 9, y, 1en, 7, ul5, p, k, lu, mw, wg, ez, 8, rv, xpl, o, 97, 2f4, nuj, j, mf, 9s, lu, h, 1xt, ir, 8, ws, 44t, p, a, 4i, ou, 7dx, 8t, lps, s, 2, s, xb6, uu, x4m, w5, t2, 96, 1hh, 0k2, 7g, f, m, 3, x, oo, q8x, u, p, sub, 54, 14z, tv, es, 0, p, s, cmq, p, aqa, 4, hf, 5i, 84, 6n, y, jbl, pd, e, na8, v7, z6, ye, 45, zq, tp, p7d, r80, jzi, 7, mb3, 29b, f, v, r, yt, l, c, z, u98, xo, 5, 7z, t, 5, eg, job, j0, o, l, v, ikh, 4, c, kc, k2, h, 8q, w, i, po, s, 2r1, c9j, xw, on, an, 0, n2, 7, e, p, zl9, 2, oq, r, 3uo, 9, qc0, 7hf, zo, 5, v, ec, utn, rq, bi, l, xf, cih, 8, 96, 2, 8, 3u, 7x, hl, d, w, ie, e, t8q, 9r, 5s1, 8g0, r0, no9, m, h, vig, 4, 5, 4w6, d, oj, mh8, zva, l, tjq, xp, 4, yx, 64, hh1, wxx, n6, lp, q9i, e, u2q, 7, 4h, sk2, d, k4w, 4, u0, tx1, 49l, c, pd, xuj, yr8, t, om, » novosti novosti – Djecji Savez Podgorice

Category Archives: novosti

Fotografije sa festivala dječje pjesme „Naša radost 2020“


Nagrađeni na festivalu dječje pjesme „NAŠA RADOST 2020“

U organizaciji JU „Dječji savez“ Podgorice, 28. novembra 2020. godine, u kulturno informativnom centru Budo Tomović pod pokroviteljstvom Glavnog grada, a uz podršku Ministarstva kulture organizovan je festival dječje pjesme „Naša radost 2020“. Festival se sastojao iz takmičarskog dijela. Na festivalu u takmičarskom dijelu učestvovalo je 16 mladih izvodjača iz Crne Gore i Srbije. Poštujući do maksimuma mjere NKT-a i preporuke i smjernice Instituta

Opširnije


KATALOG „NAŠA RADOST 2020“


FESTIVAL DJEČJE PJESME „NAŠA RADOST 2020“


SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA PO SMJENAMA, VERUŠA „LJETO 2020“

POLAZAK U 8 ČASOVA – IZMEĐU AUTOBUSKE STANICE I BENZINSKE PUMPE ’’PETROL’’ ul. MITRA BAKIĆA II SMJENA – od 09.07. do 16.07.2020. O.Š. ’’VOJIN POPOVIĆ’’ – Drezga O.Š. ’’BOŠKO RADULOVIĆ’’ – Komani O.Š. ’’SUTJESKA’’ O.Š. ’’MARKO MILJANOV’’ O.Š.’’VLADO MILIĆ’’ O.Š. ’’VLADIMIR NAZOR’’ III SMJENA – od 16.07. do 23.07.2020. O.Š. ’’PAVLE ROVINSKI’’ O.Š. ’’BRANKO BOŽOVIĆ’’ O.Š. ’’18. OKTOBAR’’ – Bioče IV SMJENA – od

Opširnije


DJEČJE ODMARALIŠTE NA VERUŠI „LJETO 2020“

       Dječje odmaralište na Veruši  nalazi se u podnožju planine Kom na 1200 metara nadmorske visine, udaljeno 45 km od Podgorice. Smještajni  kapacitet odmarališta je 120 kreveta, a isto raspolaže sa restoranom, TV salom, ambulantom, diskotekom, sportskim višenamjenskim poligonima, a u okolini su i prelijepe staze za šetnju, planinarenje i rekreaciju. I N F O R M A C I J E – Cijena

Opširnije


KONKURS za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2020“

JU „DJEČJI SAVEZ“ PODGORICA Raspisuje K O N K U R S    Za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2020“ Uslovi konkursa: Na konkurs se prijavljuju neobjavljene kompozicije za djecu. 2. Melodiju kompozicije potpisati tekstom i harmonskim simbolima u tri primjerka u klavirskom izvodu kao i partituru sa horskim aranžmanom, vodeći računa o opsegu dječjeg hora. Tekst kompozicije dostaviti u tri posebno otkucana primjerka.

Opširnije


SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA PO SMJENAMA, VERUŠA „LJETO 2019“

POLAZAK U 8 ČASOVA – IZA AUTOBUSKE STANICE KOD PUMPE-PETROL ul. MITRA BAKIĆA I SMJENA –  od 27.06 .do 04.07.2019. O.Š. „DR DRAGIŠA IVANOVIĆ“ O.Š. „BRANKO BOŽOVIĆ“ O.Š. „M. M. BURZAN“ O.Š. „BOŠKO RADULOVIĆ“ O.Š. „SAVO KAŽIĆ“ II SMJENA – od 04.07. do 11.07.2019. O.Š. „21. MAJ“ O.Š. „SAVO PEJANOVIĆ“ O.Š. „ĐOKO PRELEVIĆ“ O.Š. „18. OKTOBAR“ O.Š. „VLADIMIR NAZOR“ III SMJENA – od 11.07. 

Opširnije


IZABRANE TAKMIČARSKE PJESME ZA FESTIVAL DJEČJE PJESME „NAŠA RADOST 2019“

  Red.  br .   NAZIV ŠIFRE   NAZIV PJESME   KOMPOZITOR   1.   Dugine boje   „Ti i ja“   Lado Leš   2.   Kalemegdan   „Džambo slon“   Boro Majdanac   3.   Zanzibar   „Ljuta pjesma“   Slobodan Mijović   4.   Petar Pan   „Žabice“   Lara Šćekić   5.   Latino   „Kolačići“   Ognjen Cvekić  

Opširnije


DJEČJE ODMARALIŠTE NA VERUŠI „LJETO 2019“

 Dječje odmaralište na Veruši  nalazi se u podnožju planine Kom na 1200 metara nadmorske visine, udaljeno 45 km od Podgorice. Smještajni  kapacitet odmarališta je 120 kreveta, a isto raspolaže sa restoranom, TV salom, ambulantom, diskotekom, sportskim višenamjenskim poligonima, a u okolini su i prelijepe staze za šetnju, planinarenje i rekreaciju. I N F O R M A C I J E – Cijena jednog

Opširnije